Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Waarom

· Tios Limmen wil een goed, veilig en stimulerend sportklimaat bieden
· Gedrag dat hierbij niet hoort is bijvoorbeeld agressie, discriminatie en (seksuele) intimidatie,
· Grensoverschrijdend gedrag willen we graag voorkomen

Wanneer

Wanneer een ander lid, medewerker, trainer of vrijwilliger van Tios Limmen je lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, coach, contactpersoon jeugd of senioren of het bestuur inroepen. Je kunt echter ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van Tios Limmen. Die fungeert in eerste instantie als klankbord en kan je helpen met het vinden van een oplossing.

Voor wie

De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers van Tios Limmen voor problemen die te maken hebben met ongewenst gedrag.

Werkwijze vertrouwenspersoon bij een klacht

  1. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor.
  2. De vertrouwenscontactpersoon zal, indien gewenst, proberen door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor de melding.
  3. De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Indien nodig kan een melding anoniem worden gedaan.
  4. De vertrouwenspersoon stelt (de voorzitter van) het bestuur van de vereniging in kennis van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag.
  5. De vertrouwenspersoon kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van beleid op het gebied van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.
  6. De vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van (de voorzitter van) het bestuur van de vereniging.
  7. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid, maar heeft geen geheimhoudingsplicht.

Hoe bereik ik de vertrouwenspersoon?

Je kunt de vertrouwenspersonen bereiken via e-mail:
ec.masetti@gmail.com

Bellen kan ook, 06-10571560
Onze vertrouwenspersoon is Eveline Masetti