Vacatures

Op dit moment zijn er vier vacatures open.

 • Coördinator Turnen
 • Coördinator Activiteiten
 • Penningmeester
 • Coördinator DansPenningmeester:

Ben jij degene die een vereniging als TIOS een warm hart toedraagt? Ben je redelijk tot goed thuis in het werken met computers (OneDrive, Excel, Word, e-Boekhouden)? Vind jij het een uitdaging om het penningmeesterschap naar een volgend niveau te brengen? En is het penningmeesterschap van TIOS een mooie toevoeging aan jouw CV?

Dan wil TIOS graag in gesprek met jou als mogelijke nieuwe Penningmeester!


Activiteiten coördinator:

De taken van de activiteitencoördinator:

 • Organiseren van activiteiten die plaatsvinden naast de reguliere sportlessen.
 • Vastleggen locaties waar de activiteiten plaats zullen vinden.
 • Motiveren vrijwilligers om mee te werken aan de organisatie van de activiteiten.
 • Zorgt voor communicatie naar bestuur, docenten en leden betreffende de activiteit.
 • Doet voorstellen voor nieuwe activiteiten en legt deze ter besluitvorming voor aan het bestuur.

Voor de organisatie van diverse activiteiten zijn draaiboeken aanwezig (bij secretariaat). Het bestuur stelt het budget vast voor de activiteiten

Na afloop van een activiteit wordt een kort evaluatierapport voor terugkoppeling naar bestuur gemaakt met hierin in ieder geval: kosten – opbrengsten, aanpassingen voor draaiboek en een korte evaluatie.


Gym coördinator:

De taken van de gym coördinator:

 • Is eerste aanspreekpunt voor de docenten voor alle zaken.
 • Bezoekt de docenten minimaal tweemaal per jaar tijdens de les.
 • Regelt arbeidsovereenkomst/contract met docent i.s.m. penningmeester.
 • Onderneemt actie n.a.v. de jaarlijkse evaluatie van de docenten.
 • De afdelingscoördinator gym regelt aan het eind van het seizoen dat de juryleden een cadeaubon krijgen.
 • Coördinator gym houdt planning voor het keuren van de toestellen in de gaten.
 • Zoekt indien nodig, samen met de huidige docenten, naar nieuwe docenten voor het op peil houden van het docentenbestand.Dansafdelingscoördinator:

 • Is het eerste aanspreekpunt voor de docenten voor alle zaken.
 • Bezoekt de docenten minimaal 2x per jaar tijdens de les.
 • Regelt arbeidsovereenkomst/contract met docent i.s.m. de penningmeester en de voorzitter.
 • Onderneemt actie n.a.v. de jaarlijkse evaluatie van de docenten.
 • Zoekt indien nodig, samen met de huidige docenten, naar nieuwe docenten voor het op peil houden van het docentenbestand.
 • Eventueel helpen bij een show.
 • Bijwonen van de vergaderingen van het bestuur van TIOS.
 • Als tegenprestatie voor deze inzet mag een bestuurslid  gratis les volgen in 1 lesgroep binnen de vereniging.Stuur en korte motivatie, vergezeld van een CV naar ons Secretariaat (secretariaat@tioslimmen.nl), en wie weet, wordt jij onze nieuwe Penningmeester, Activiteiten coördinator of Gym coördinator.


Hebben we op dit moment geen passende vacature, maar wil je jouw talent wel graag inzetten bij Tios Limmen? Aarzel dan niet om ons in een sollicitatiebrief te laten weten waarom je bij ons wilt werken en wat je voor ons denkt te kunnen betekenen.