Regels en beleid

Huishoudelijk reglement

Het bestuur heeft een huishoudelijk reglement opgesteld. TIOS bestaat al meer dan 50 jaar en het gaat allemaal goed, dus kunt u zich afvragen is dit nu echt nodig? Ja, vindt het bestuur. Het benoemen van de gedrag- en huisregels geeft een stuk duidelijkheid zowel voor het bestuur als voor de leiding. Indien u het huishoudelijk reglement wilt inzien kunt u deze opvragen bij de secretaris.

Normen en waarden

Ook in de dagelijkse omgang met elkaar houden wij ons aan een aantal spelregels. Onderstaande gedragscode is opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Tijdens alle activiteiten die door TIOS worden georganiseerd of waaraan door TIOS met een of meer leden wordt deelgenomen:

  • Een lid dient zich tegenover de medeleden, bestuursleden, docenten en andere deelnemers, juryleden, (bonds)officials, eigenaren c.q. beheerders van de sport accommodatie en het publiek beleefd te gedragen.
  • Een lid dient zich te onthouden van grof taalgebruik, agressief gedrag, discriminerend gedrag, het beschadigen van goederen en het verstoren van de betreffende activiteit.
  • Het is een lid niet toegestaan kleding of andere voorwerpen te dragen c.q. mee te nemen, die de goede naam van TIOS kunnen berokkenen.
  • Een lid dient wanneer hij of zij door 1 of meer anderen bedreigd, belaagd of anderszins onheus bejegend wordt, dit zo spoedig mogelijk te melden aan een docent, bestuurslid of (bonds)official.

Privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door TIOS Limmen. In onze privacyverklaring hebben wij vastgelegd hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.

Verenigingsregelement

Via deze link kan je het verenigingsregelement lezen van 2020.

Sportief jaarverslag

Via deze link kunt u het sportief jaarverslag lezen van seizoen 2020-2021.