Ouder- en kindgym

Een nieuw aanbod in de gymlessen van TIOS dat speciaal is bedoeld voor de peuter van 1½ tot 4 jaar, die samen met papa en mama, opa en oma en/of oppas lekker wil gymmen in een ‘echte’ gymzaal.

 

“Mijn kind loopt op deze leeftijd nog maar net”, zult u zeggen. Dat is waar. Maar juist het opdoen van veel bewegingservaring is op deze leeftijd ontzettend belangrijk.

 

Leren van elkaar
Voor ouders is de gymzaal een ideale plek om andere opvoeders met hun kinderen te ontmoeten. Er worden contacten gelegd en opvoedingstips uitgewisseld. De kinderen krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen.

Gymles en opvoeding
De gymles kan worden gezien als een schakel in de opvoeding die niet mag ontbreken. Uw kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen, leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij, zoals het bewegen op muziek. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind alleen maar verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven.

 

Het leren bewegen op toestellen, het ontdekken wat het lichaam allemaal kan en kunnen bewegen op verschillende manieren is een goed begin van de motorische ontwikkeling van het lichaam. Het kind zal op latere leeftijd alle sporten kunnen beoefenen.

 

Gymmen is dé basis voor de motorische ontwikkeling en voor alle andere sporten.

 

Meedoen met Ouder en Kindgym?
Kom op woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 gymmen in gymzaal ‘de Hogeweg’.  De eerste 2 lessen zijn gratis.

 

De enige 2 eisen die Tios stelt voor deze gymles is dat de peuter goed/stabiel kan lopen en veel plezier beleeft in het gymmen tijdens de les.

 

Kledingvoorschrift: makkelijk zitten de kleding, kinderen op blote voeten of grijpsokken, ouders op blote voeten/ sokken of sportschoenen.

 

Tot in de les!!!

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de ledenadministratie: ledenadministratie@tioslimmen.nl