Sociale Veiligheid

Sociale Veiligheid

Tios houdt zich actief bezig met de sociale veiligheid binnen de vereniging.

We willen een goed, veilig en stimulerend sportklimaat bieden. Gedrag dat hierbij niet hoort is bijvoorbeeld agressie, discriminatie en (seksuele) intimidatie. Grensoverschrijdend gedrag willen we graag voorkomen.

Hiervoor kun je contact opnemen met ons vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers van Tios Limmen.

Klik op deze link voor de uitgebreide informatie en vertrouwenspersoon.