Contributie & lidmaatschap

Contributie – 2020/2021

Het verenigingsjaar loopt van augustus t/m juli. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

De contributie vindt plaats via automatische incasso. De jaarlijkse incasso vindt plaats in september.

De halfjaarlijkse incasso vindt plaats in september en februari.

Bij betaling per acceptgiro wordt € 1,50 aan extra kosten in rekening gebracht.

Bij twee of meer gevolgde lessen gelden afwijkende tarieven. Deze zijn op te vragen bij de ledenadministratie. (ledenadministratie@tioslimmen.nl)

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 12,50. Bij lid worden in de loop van het seizoen wordt de contributie naar rato berekend. Je mag bij ons altijd twee gratis proeflessen volgen.

Klik hier om je in te schrijven

  jaarcontributie huur
turnpakje
totaal
per jaar
totaal
per half jaar
Turnen peuters/kleuters 135,00 135,00 67,50
Ouder en Kind Gym 135,00 135,00 67,50
Turnen jeugd < 16 jr 135,00  12,50 147,50 73,75
Turnen > 16 jr 155,00 155,00 77,50
Feminine hiphop < 16 jr (1,5 uur) 214,00 214,00 107,00
Feminine hiphop > 16 jr (1,5 uur) 241,50 241,50 120,75
Breakdance 185,00 185,00 92,50
Freestyle gym jeugd 155,00 155,00 77,50
Bodyfit/Zumba < 16 jr 135,00 135,00 67,50
Bodyfit/Zumba > 16 jr 155,00 155,00 77,50

Bondscontributie
De jaarlijkse bondscontributie wordt door TIOS afgedragen aan de KNGU. Deze contributie is bestemd voor zaken zoals verzekeringen, BUMA Stemra etc. Kijk voor meer informatie op www.kngu.nl. De bondscontributie zit bij de (half)jaarlijkse contributie inbegrepen.  

Huur turnkleding
Jeugd turnleden vanaf groep 3 krijgen van de vereniging een turnpakje in bruikleen. Hiervoor wordt een bedrag van € 12,50 per seizoen in rekening gebracht tegelijk met de contributie. Het pakje blijft eigendom van de vereniging en aan het einde van het lidmaatschap, dient dit tijdens de laatste les weer ingeleverd te worden. Bij verlies van turnpakje word €25,- in rekening gebracht.

Lidmaatschap opzeggen

Afmelding geschied d.m.v. in te loggen in de app. Door te klikken op “mijn gegevens” en vervolgens op “mijn gegevens wijzigen” kan je het lidmaatschap opzeggen. Eventueel kan je ook een mail sturen naar ledenadministratie@tioslimmen.nl