Bestuur en commissieleden

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Ledenadministratie:
Bestuurslid afd. Turnen:
Bestuurslid afd. Dans:
Website:
Activiteiten coördinator:

Franck de Winter
Mary Stet
Rina Admiraal (ad.intrim)
Heleen van Haaster
vacature vrij
vacature vrij
Monique Kaandorp
Sara Beentjes

voorzitter@tioslimmen.nl
secretariaat@tioslimmen.nl
penningmeester@tioslimmen.nl
ledenadministratie@tioslimmen.nl
turnen@tioslimmen.nl
dans@tioslimmen.nl

activiteiten@tioslimmen.nl

TIOS Limmen is een bloeiende turnvereniging, in 2018 is het 60-jarig jubileum gevierd dmv uitstapjes voor alle leden, en een bruisend feest op zaterdag 23 juni in sporthal de Enterij. Voor onze leden bieden wij vele vormen van sporten, onder het motto ‘Plezierig sporten in je eigen dorp’. Voor de bestuursleden, docenten en assistenten wil TIOS vooral faciliterend zijn. Waar mogelijk, wil TIOS zijn docenten en bestuursleden ondersteunen in hun ambities.

TIOS maakt gebruik van moderne ICT bij het ondersteunen van het bestuur. De data staan veilig in ‘the cloud’, er wordt gebruik gemaakt van een boekhoudpakketmet bankkoppeling, en de berekening van de vergoedingen van de docenten gaat grotendeels geautomatiseerd.

Binnen het bestuur van TIOS is er een vacature beschikbaar voor de Penningmeester (m/v), coördinator turnen, coördinator activiteiten.

Penningmeester:

Ben jij degene die een vereniging als TIOS een warm hart toedraagt? Ben je redelijk tot goed thuis in het werken met computers (OneDrive, Excel, Word, e-Boekhouden)? Vind jij het een uitdaging om het penningmeesterschap naar een volgend niveau te brengen? En is het penningmeesterschap van TIOS een mooie toevoeging aan jouw CV?

Dan wil TIOS graag in gesprek met jou als mogelijke nieuwe Penningmeester!

 • Als tegenprestatie voor deze inzet mag een bestuurslid  gratis les volgen in 1 lesgroep binnen de vereniging.

Dansafdelingscoördinator:

 • Is het eerste aanspreekpunt voor de docenten voor alle zaken.
 • Bezoekt de docenten minimaal 2x per jaar tijdens de les.
 • Regelt arbeidsovereenkomst/contract met docent i.s.m. de penningmeester en de voorzitter.
 • Onderneemt actie n.a.v. de jaarlijkse evaluatie van de docenten.
 • Zoekt indien nodig, samen met de huidige docenten, naar nieuwe docenten voor het op peil houden van het docentenbestand.
 • Eventueel helpen bij een show.
 • Bijwonen van de vergaderingen van het bestuur van TIOS.
 • Als tegenprestatie voor deze inzet mag een bestuurslid  gratis les volgen in 1 lesgroep binnen de vereniging.

Gym coördinator:

De taken van de gym coördinator:

 • Is eerste aanspreekpunt voor de docenten voor alle zaken.
 • Bezoekt de docenten minimaal tweemaal per jaar tijdens de les.
 • Regelt arbeidsovereenkomst/contract met docent i.s.m. penningmeester.
 • Onderneemt actie n.a.v. de jaarlijkse evaluatie van de docenten.
 • De afdelingscoördinator gym regelt aan het eind van het seizoen dat de juryleden een cadeaubon krijgen.
 • Coördinator gym houdt planning voor het keuren van de toestellen in de gaten.
 • Zoekt indien nodig, samen met de huidige docenten, naar nieuwe docenten voor het op peil houden van het docentenbestand.
 • Als tegenprestatie voor deze inzet mag een bestuurslid  gratis les volgen in 1 lesgroep binnen de vereniging.

Stuur en korte motivatie, vergezeld van een CV naar ons Secretariaat (secretariaat@tioslimmen.nl), en wie weet, wordt jij onze nieuwe Penningmeester, Activiteiten coördinator of Gym coördinator.