Corona-update

Corona-update

U zult het bij diverse winkels al wellicht gemerkt hebben: men kan door het scannen van een QR-code zijn aanwezigheid registreren. Dit wordt gedaan om bij uitbraken van Corona na te kunnen gaan wie er allemaal met besmette personen in contact is geweest. TIOS onderkent het belang van deze registratie, en wil hier ook zijn steentje aan bijdragen. Binnenkort zal het bestuur de leden nader informeren hierover. Wat wij wel alvast kunnen melden is dat ook voor bezoekers de lessen van TIOS een QR-code gescand kan gaan worden voor dit doel. Het bestuur beseft dat niet iedereen een smartphone heeft, en wij beseffen ook dat mensen dit misschien niet willen. Maar ook voor wat betreft het bestrijden van Corona wil TIOS ook zijn bijdrage leveren.

 

De Rijksoverheid heeft onderstaand bericht doen uitgaan:

 

Corona-update sportaanbieders
De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt.

Op deze pagina van de Rijksoverheid staan alle nieuwe maatregelen onder elkaar en zie je welke gevolgen dit heeft voor sportaanbieders. Je leest bijvoorbeeld of ouders die de jeugdspelers naar uitwedstrijden rijden, wel als publiek aanwezig mogen zijn.

Ook het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF is aangepast.