Contributie & lidmaatschap

Contributie
Het verenigingsjaar loopt van september tot en met juni. Tijdens de schoolvakanties is er geen les. De 1e termijn loopt van september t/m januari en de 2e termijn loopt van februari t/m juli. De halfjaarlijkse incasso vindt plaats begin september en begin februari.

 

De jaarlijkse incasso vindt plaats begin september. De contributie vindt plaats via automatische incasso. Klik hier voor het machtigingsformulier. Bij betaling per acceptgiro wordt € 1.50 extra kosten in rekening gebracht.

 

Bij twee of meer gevolgde lessen gelden afwijkende tarieven. Deze zijn op te vragen bij de ledenadministratie. (ledenadministratie@tioslimmen.nl)

 

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10,00. Bij lid worden in de loop van het seizoen wordt de contributie naar rato berekend. Je mag bij ons altijd twee gratis proeflessen volgen.
Klik hier voor het inschrijfformulier.

jaarcontributie huur
turnpakje
totaal
per jaar
totaal
per half jaar
Turnen peuters/kleuters 120,00  – 120,00 60,00
Ouder en Kind Gym 120,00  – 120,00 60,00
Turnen jeugd < 16 jr 120,00 8,- 128,00 64,00
Turnen > 16 jr 138,00 138,00 69,00
Streetdance < 16 jr (1,5 uur) 162.00 162,00 81,00
Streetdance > 16 jr (1,5 uur) 186,30 186,30 93,15
Breakdance < 16 jr
Breakdance > 16 jr
165,00
167,50

165,00
167,50
82,50
83,75
Bodyfit/Zumba < 16 jr 120,00 120,00 60,00
Bodyfit/Zumba > 16 jr 138,00 138,00 69,00
Selectie < 16 jr (4 uur) 365,40 8,- 373,40 186,20
Selectie > 16 jr (4 uur) 399,90 8,- 407,90 203,95

Bondscontributie
De jaarlijkse bondscontributie wordt door TIOS afgedragen aan de KNGU. Deze contributie is bestemd voor zaken zoals verzekeringen, BUMA Stemra etc. Kijk voor meer informatie op www.kngu.nl. De bondscontributie zit bij de (half)jaarlijkse contributie inbegrepen.  

 

Huur turnkleding
Jeugd gymleden vanaf groep 3 en de selectie krijgen van de vereniging een turnpakje in bruikleen. Hiervoor wordt een bedrag van € 8,- per seizoen in rekening gebracht tegelijk met de contributie. Het pakje blijft eigendom van de vereniging en aan het einde van het lidmaatschap, dient dit tijdens de laatste les weer ingeleverd te worden.

 

Wedstrijdgeld selectie
Het wedstrijdgeld bedraagt € 50,00 per seizoen (districtswedstrijden + toestelkampioenschappen). Dit bedrag wordt begin september gelijk met de contributie geïnd.

 

Lidmaatschap opzeggen
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 31 december of 1 juli. Meld je je af na deze datum, dan ben je verplicht het volgende halfjaar te betalen. Het opzegformulier kun je downloaden en is ook verkrijgbaar bij de leiding. Klik hier voor het afmeldingsformulier. Graag inleveren bij de ledenadministratie: Monique Kaandorp, Bartigon 18, 1906 BV Limmen