Bestuur en commissieleden

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Ledenadministratie:
Bestuurslid afd. Turnen:
Bestuurslid afd. Dans:
Redactie website:

Hans Baltus
Mary Stet
Franck de Winter
Monique Kaandorp
Hanneke Fontein
Sandra v/d Iest

voorzitter@tioslimmen.nl
secretariaat@tioslimmen.nl
penningmeester@tioslimmen.nl
ledenadministratie@tioslimmen.nl
turnen@tioslimmen.nl
dans@tioslimmen.nl
web@tioslimmen.nl

Dit jaar stoppen er een aantal bestuursleden. We zijn opzoek nieuwe vrijwilligers, die ons willen helpen hiermee. Voor meer informatie kan je bij onze secretariaat vragen.