Grote Clubactie 2013

Grote Clubactie 2013

Dit jaar is de verkoop van de Grote Clubactie van start gegaan op zaterdag 14 september.

Alle leden van de groepen 3 t/m 8 hebben een verkoopboekje meegekregen met loten.
Een lot kost 3 euro en 80% van de opbrengst gaat naar TIOS. Deze opbrengst is bestemd voor de leuke decemberactiviteiten, dansoptredens, wedstrijden turnen etc.

De lotenverkoop gaat via automatische incasso. Contante betaling is dus niet mogelijk. We hebben hiervoor gekozen zodat jullie niet met geld over straat lopen en maar een keer langs de deur hoeven te gaan. In het midden van het boekje zitten deurstickers en een velletje met kortingsbonnen. Deze kun je aan de mensen die een lot hebben gekocht uitdelen. 

Willen jullie de verkoopboekjes uiterlijk deze week, voor de herfstvakantie, weer inleveren bij jullie docent of in de brievenbus bij Ageeth Mous, Brugstraat 15. Vergeet niet je naam op blz. 2 bovenaan de intekenlijst in te vullen!

De 3 verkopers die de meeste loten hebben verkocht ontvangen een leuke prijs!

Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie contact opnemen met Ageeth Mous 072-5053738 of ledenadministratie@tioslimmen.nl

Namens het bestuur alvast bedankt voor jullie inzet!